O projektu

Při představě krajiny našeho domova vykreslí pravděpodobně fantazie většiny z nás malebný obraz zvlněných luk a polí s plochami lesa. Na obraze nebude chybět lidské obydlí, kostel nebo věž hradu tyčícího se na skalním výběžku nad řekou. Jaká je však skutečná tvář dnešní krajiny?

Žáci z osmi škol jižního Plzeňska a Rokycanska, a to ze základních škol v Dobřívu, Dobřanech, Dolní Lukavici, Hradci u Stoda, Chocenicích, Chválenicích, Řenčích a ze speciální školy v Merklíně se stali badateli a za pomocí svých učitelů a lektorů Občanského sdružení Ametyst, zkoumali krajinu svého domova a její minulost. Od září 2013 do června 2014 žáci při výuce ve škole a na Prusinách poznávali krajinu jako zdroj obživy a učili se ji popsat. Zaměřili se na to, že krajina je místem pro život člověka a zároveň životním prostředím pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Na závěr, v září 2014, se všichni setkali při žákovské konferenci, která jim umožnila podělit se o zkušenosti a dovednosti získané při zkoumání krajiny a společně zhodnotit své dvouleté snažení.

Součástí projektu byly i dva tématické semináře pro pedagogy ze zapojených škol a pro další zájemce o environmentální vzdělávání včetně členů Ametystu a Aktiviosu. Jeden seminář byl zaměřen na místně zakotvené učení a druhý na problémové vyučování a oba se konaly ve staré škole na Prusinách. S metodou místně zakotveného učení nás seznámila Blažena Hušková, problémovým vyučováním jsme se zabývali společně s Janem Koppem.

V krajině probíhá odpradávna vzájemné vyvažování dvou sil: té, která vychází z přírody, a té, jež vychází od člověka. Příkladem pro takový děj mohou být právě louky, které vznikly vykácením lesa a sečením, to znamená zásahem člověka. V okamžiku, kdy člověk s pravidelnou sklizní trávy přestane, začne postupně louka zarůstat křovinami a stromy a směřuje ke své předchozí podobě. V současnosti dochází v kulturní krajině k rychlým a zásadním změnám, které vyplývají z jiného způsobu jejího využívání. Zároveň se krajina pro mnohé z nás stává jen jakousi kulisou všedního dne. Tvář krajiny je podmíněna činnostmi, které v ní vykonáváme. Tyto činnosti a citlivost k dění v okolí jsou určeny naším vztahem k němu a ochotou jej nejen vnímat, ale i rozvíjet. Žáci, kteří se účastnili projektu „Venkovská krajina pod drobnohledem“, svoji znalost místní krajiny jistě prohloubili a svůj vztah k ní posílili.

Nabízíme vám k využití výukové materiály k venkovské krajině, které jsme během našeho projektu ve spolupráci s pedagogy ze zapojených škol a dalšími odborníky připravili. Využijte je prosím nejen ke zkoumání a pozorování krajiny svého domova, ale také k jejímu prožívání. Najdete zde podrobně zpracované metodiky včetně pracovních listů a úkolů do žákovského portfolia. Seznámíte se prostřednictvím metodických listů s výukovými metodami místně zakotveného učení a problémového vyučování. Nahlédněte alespoň prostřednictvím fotografií do dnů, které nám v projektu tak rychle uběhly.

Inspirujte se a proveďte své žáky krajinou jejich domova, zprostředkujte jim badatelský zážitek a pobyt venku.

logolink.png, 61kB

Projekt "Venkovská krajina pod drobnohledem" (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/02.0050) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

AMETYST © 2014