Výukové metody

Při přípravě metodik jsme vycházeli z vlastních zkušeností získaných při výuce programů ekologické výchovy pro Ametyst, ale také při práci učitele na základní a na střední škole. Pro zpracování tématu krajina jsme se snažili využít různorodé vyučovací metody, aby oslovily co nejširší spektrum žáků. Zaměřili jsme se na obohacení výuky o metodu místně zakotveného učení a problémového vyučování. Každý žák zapojený v projektu zpracovával své vlastní žákovské portfolio. Jeho součástí byly úkoly z výuky i úkoly, které žáci řešili samostatně doma.

K oběma metodám jsme pro vás připravili tzv. metodické listy, které obsahují charakteristiku vyučovací metody s praktickými poznámkami, náměty do výuky a tipy na další informační zdroje.

Místně zakotvené učení

Problémové vyučování

Portfolio

logolink.png, 61kB

Projekt "Venkovská krajina pod drobnohledem" (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/02.0050) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

AMETYST © 2014