ŠVP

V úvodní části projektu jsme se společně s pedagogy věnovali školním vzdělávacím programům škol zapojených v projektu. Zkoumali jsme začlenění environmentálního vzdělávání nejen do tohoto školského dokumentu, ale i do ročního vzdělávacího plánu. Připravili jsme ve spolupráci se socioložkou řízený rozhovor, který proběhl na každé ze zapojených škol. Cílem tohoto rozhovoru bylo získat od zapojených pedagogů informace k praktickému využití školního vzdělávacího programu a k realizaci environmentálního vzdělávání na škole.

Předkládáme vám k nahlédnutí jednotlivé otázky řízeného rozhovoru a zpracování odpovědí. Byť jsme pracovali s poměrně nízkým počtem dotazovaných, věříme, že vám jejich odpovědi a zkušenosti pomohou při zamyšlení nad vaší vlastní praxí. Na základě výsledků rozhovorů a všech činností z našeho projektu přinášíme soubor doporučení pro začlenění environmentální výchovy do školní praxe.

   Dotazník ke školnímu vzdělávacímu programu

   Výsledky řízených rozhovorů

   Poznámky k začleňování PT "Environmentální výchova" do ŠVP

logolink.png, 61kB

Projekt "Venkovská krajina pod drobnohledem" (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/02.0050) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

AMETYST © 2014