Občanské sdružení Ametyst

ametyst.jpg, 13kB

www.ametyst21.cz

Občanské sdružení Ametyst je nezisková organizace, jejíž činnost se odehrává zejména v oblasti ekologické výchovy a ochrany přírody. Pro děti a mladé lidi ze všech stupňů škol uskutečňuje výukové programy v přírodě, na Prusinách i přímo ve školách. Nabízí také metodickou podporu učitelům a dalším zájemcům. V ochraně přírody je cílem práce zajistit odpovídající ochranu cenných částí přírody. Ametyst pomáhá s péčí o ohrožené druhy rostlin i živočichů, stará se o vybrané lokality.

Projekt připravili Lenka Prunerová, Tomáš Pruner a Jana Pohlová, která zároveň řídila celou administrativu a účetnictví projektu. Se žáky se při výuce setkávali Vlasta Benediktová, Jan Hibler, Tomáš Pruner, Klára Tydlitátová a Lenka Žaitliková. Tito lektoři a s nimi také Lenka Prunerová pro vás připravili metodiky a všechny doprovodné materiály (pracovní listy, obrázky, zvukové nahrávky a další).

Občanské sdružení Aktivios, místní akční skupina (MAS)

aktivios.jpg, 1,8MB

www.mas-aktivios.cz

Občanské sdružení Aktivios je sdružení obcí, podnikatelů, soukromých zemědělců, neziskových organizací, církví a aktivních občanů, všech, kteří se snaží pozitivně ovlivnit dění ve svém regionu, snaží se o jeho další rozvoj. Na svém území finančně podporuje nebo přímo uskutečňuje řadu smysluplných projektů, které přispějí k posílení ekonomiky, ke zkvalitnění života obyvatel na venkově, ke zlepšení vzhledu naší krajiny a k zachování a obnově kulturního dědictví po našich předcích.

Na uskutečnění projektu se podílely Hana Bouchnerová a Martina Hanzlíková. Projekt pomohly připravit, propagovaly ho a účastnily se výuky a závěrečné konference. Také díky jejich připomínkám lektoři upravili metodiky do konečné podoby.

logolink.png, 61kB

Projekt "Venkovská krajina pod drobnohledem" (registrační číslo: CZ.1.07/1.1.30/02.0050) je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

AMETYST © 2014