left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B

Krajina jako zdrojPro spuštění prezentace klikněte na obrázek

V prvním tématu „Krajina jako zdroj obživy“ se děti v září 2013 zabývaly v okolí staré školy na Prusinách přírodními zdroji, které pro člověka od nepaměti představují zdroj obživy. Základní stavební kameny potřebné pro vypěstování zemědělských plodin, jako jsou půda, voda a sluneční záření, se po dlouhá století nezměnily. Kvůli změně životního stylu se vystřídaly plodiny, které člověk pro svou potřebu pěstuje. Prostředky, kterými se v krajině hospodaří, se také změnily. Způsoby obdělávání odpovídají velkoplošnému hospodaření. Než sedlák postupně se svými pomocníky kosou posekal louku, aby usušil seno, živočichové našli nové úkryty, některým z druhů rostlin uzrála semena potřebná k dalšímu rozmnožování. Co se dřív odehrálo v několika dnech až týdnech, se dnes odehraje v několika hodinách. Velké zemědělské stroje posečou louku tak rychle, že většina živočichů jejich obrovským kolům neunikne. Z volné krajiny díky změnám v hospodaření zmizely nebo postupně mizejí některé živočišné a rostlinné druhy, mnohé z nich změnily svůj způsob života.

01.jpg, 5,7kB 02.jpg, 9 kB 03.jpg, 10 kB 04.jpg, 7 kB 05.jpg, 9 kB 06.jpg, 10 kB 07.jpg, 7 kB 08.jpg, 9 kB 09.jpg, 10 kB 10.jpg, 7 kB 11.jpg, 9 kB 12.jpg, 10 kB

left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B


AMETYST © 2014