Místně zakotvené učení

Místně zakotvené učení (angl. place-based education, place-based learning) je pedagogický přístup, jehož vzdělávací obsah se váže k místu, kde žáci žijí. Pro výuku využívá aplikovaných pedagogických metod s důrazem na praxi, jako jsou například projektové vyučování nebo badatelsky orientované činnosti. Tento přístup je zaměřen na podporu vztahu žáka k místnímu prostředí a jeho zájem o udržitelný rozvoj tohoto místa i v budoucnosti.

   Metodický list - Místně zakotvené učení

AMETYST © 2014