Portfolio

Žákovské portfolio jsme vyzkoušeli při našem projektu, abychom propojili pět vybraných témat, dali prostor pro samostatnou práci žáků a sledovali znalosti žáků o krajině.

Portfolio slouží k dlouhodobému shromažďování materiálů, které vypovídají o studijních výsledcích a žákova postupu v učení. Tyto materiály lze využít zejména při hodnocení a sebehodnocení žáka. Tvorba portfolia podporuje také zapojení žáka do vyučovacího procesu.

Nabízíme vám k nahlédnutí a využití soubor úkolů, které provázely žáka v našem projektu. Prohlédnout si také můžete ukázky z vytvořených žákovských portfolií. Zpracovali jsme pro vás na základě zkušenosti z projektu několik námětů a doporučení k využití portfolií v environmentální výchově.

   Úvodní zadání

Krajina jako zdroj

   Dobřany 1

   Dobřany 2

   Dobřív 1

   Dobřív 2

   Chocenice

   Chválenice

   Merklín 1

   Merklín 2

Badatel v krajině

   Dobřív

   Dolní Lukavice 1

   Dolní Lukavice 2

   Chválenice

   Merklín 1

   Merklín 2

Čas proměn

   Dobřív 1

   Dobřív 2

   Dobřív 3

   Dolní Lukavice

   Chocenice 1

   Chocenice 2

   Chválenice 1

   Chválenice 2

Cesta člověka krajinou

   Dobřany

   Dobřív

   Dolní Lukavice 1

   Dolní Lukavice 2

   Chocenice

   Merklín

Živá krajina

   Dobřany

   Dobřív

   Dolní Lukavice

Různé

   Dobřany

   Chocenice

   Chválenice

   Merklín

   Řenče

AMETYST © 2014