Problémové vyučování

Problémové vyučování je charakteristické tím, že učitel nastoluje před žáky problém (problémovou situaci, problémovou úlohu), jehož prostřednictvím vzniká potřeba něco nového pochopit a přemýšlet nad něčím. Řešení problému přinese a usnadní žákovi osvojování vědomostí a dovedností. Na cestě od neznámého ke známému žák objeví nové zákonitosti a vztahy mezi jevy.

   Metodický list - Problémové vyučování

AMETYST © 2014