left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B

Čas proměnPro spuštění prezentace klikněte na obrázek

V tématech „Badatel v krajině“ a „Čas proměn“ žáci během listopadu 2013 a ledna 2014 ve svých školách řešili úkoly, které jim umožnily popsat současnou krajinu, a prostřednictvím starých fotografií a map nahlédli do její minulosti. Naučili se používat slova, která jim umožní krajinu svého domova přiblížit někomu jinému, nahlédli do minulosti díky vyprávění svých rodičů a prarodičů. Žáci se zabývali proměnami krajiny jižního Plzeňska, které jsou patrné na struktuře využití krajiny. Ty můžeme vidět například při porovnávání osevních ploch jednotlivých zemědělských plodin, při zkoumání proměny lidských sídel. Žáci se během výuky těchto témat společně se svými učiteli a lektory vydali do obce a jejího nejbližšího okolí a pokusili se na místní krajinu nahlédnout badatelskýma očima.

01.jpg, 5,7kB 02.jpg, 9 kB 03.jpg, 10 kB 04.jpg, 7 kB 05.jpg, 9 kB 06.jpg, 10 kB 07.jpg, 7 kB 08.jpg, 9 kB 09.jpg, 10 kB 10.jpg, 7 kB 11.jpg, 9 kB 12.jpg, 10 kB

left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B


AMETYST © 2014