left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B

Cesta člověka krajinouPro spuštění prezentace klikněte na obrázek

Při čtvrtém tématu „Cesta člověka krajinou“ se v březnu 2014 žáci věnovali za využití netradičních výukových metod lidským sídlům a cestám v krajině. Současný vývoj struktury sídel v naší krajině je silně ovlivněn touhou vlastnit dům, nejlépe s velkou zahradou, který ovšem leží v těsné blízkosti většího města, jež má, na rozdíl od venkovských sídel, lepší nabídku služeb. Častým motivem stěhování z měst je rovněž předpoklad lepšího stavu životního prostředí ve venkovských oblastech. A tak je současná krajina poznamenaná přesuny lidí z městských center do zázemí měst. Tento proces můžeme pozorovat také v blízkosti Plzně - například v Losiné nebo Štěnovicích. Zcela se tím mění funkce sídel a krajiny, ve které se tato sídla nacházejí. Domy se obvykle staví velmi rychle, bez existence kvalitních dopravních cest, chodníků nebo veřejné zeleně. Sídla se také rozrůstají bez jakékoli vnitřní struktury. Takovým místům schází přirozené centrum, cestní a silniční síť, napojení na hromadnou dopravu či veřejné osvětlení, dostatek prostoru okolo domů a soukromí. Lidé dojíždějí do práce, do školy a za službami do Plzně. V místě svého bydliště tráví jen velmi málo času. Tento způsob bydlení nenaplňuje v mnoha případech původní záměr nových obyvatel žít v kvalitnějším životním prostředí. Také veškeré zázemí pro osobní přepravu automobily - silnice, parkoviště, čerpací stanice - zabírají významnou část plochy a jsou charakteristickým prvkem krajiny dnešních dnů.

01.jpg, 5,7kB 02.jpg, 9 kB 03.jpg, 10 kB 04.jpg, 7 kB 05.jpg, 9 kB 06.jpg, 10 kB 07.jpg, 7 kB 08.jpg, 9 kB 09.jpg, 10 kB 10.jpg, 7 kB 11.jpg, 9 kB 12.jpg, 10 kB

left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B


AMETYST © 2014