left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B

Živá krajinaPro spuštění prezentace klikněte na obrázek

V závěrečném pátém tématu „Živá krajina“ se žáci zaměřili na rostliny a živočichy. Na vzhled místní krajiny měla vliv kromě zemědělské činnosti i těžba nerostných surovin, přesto má krajina do dnešních dnů především zemědělský charakter. Některé rostlinné a živočišné druhy najdeme jen v těch nejčistších koutech přírody. K pozoruhodným místům patří například řeky Úhlava a Úslava a jejich nejbližší okolí. Po Úhlavě pronikla na Přešticko vydra říční. Vzácně se objevuje rosnička zelená v údolí Úslavy a kolem jejích přítoků i skokan štíhlý. Při Úhlavě se v přírodní památce Lužany nachází původní lužní porost olše lepkavé s javorem mléčem a jasanem ztepilým. V mrtvém ramenu roste stulík žlutý, v říčním korytu u mostu také lakušník vodní a zevar. Některé druhy se přizpůsobily novým podmínkám a spojily svůj výskyt s přítomností člověka. Například ve stěnách bývalých pískoven - v Dnešicích, Žinkovech, a Malinci - hnízdí vzácná příbuzná vlaštovek břehule říční.

01.jpg, 5,7kB 02.jpg, 9 kB 03.jpg, 10 kB 04.jpg, 7 kB 05.jpg, 9 kB 06.jpg, 10 kB 07.jpg, 7 kB 08.jpg, 9 kB 09.jpg, 10 kB 10.jpg, 7 kB 11.jpg, 9 kB 12.jpg, 10 kB

left_grey.png, 609B  view_list.png, 1,3kB  right_grey.png, 681B


AMETYST © 2014